Hacking accessibility at w00tcamp

Last weekend we had w00tcamp at Q42. Our yearly hackathon where we bundle all our technical interests and entrepeneurship to build amazing products, in two days.

Hoe werkt de CodeUur wereldrecord teller?

Vorige week heeft CodeUur geschiedenis geschreven door 11.386 kinderen tegelijkertijd...